34 324 16 14
sekretariat@sienkiewicz.czest.pl
Al. NMP 56, 42-217 Częstochowa

Szkolne plany nauczania dla klas I w roku szkolnym 2010/2011

 


Plany nauczanie dla klas I w roku szkolnym 2011/2012

 

klasa 1 A (rozszerzony j. angielski, historia)
klasa 1 B (rozszerzony j. polski, historia)
klasa 1 C (rozszerzona matematyka, fizyka)
klasa 1 D (rozszerzona biologia, chemia)
klasa 1 E (rozszerzona biologia, chemia)
klasa 1 F (rozszerzona matematyka, informatyka)
klasa 1 G (rozszerzona matematyka, informatyka)
klasa 1 H (rozszerzona matematyka, geografia)

Pliki można przeglądać korzystając z Adobe Pdf Reader lub szybszego FoxIt Pdf Reader.

 

Szkolne plany nauczania dla klas I w roku szkolnym 2012/2013

Szkolny Plan Nauczania dla klasy I a

Przedmioty nauczania w zakresie rozszerzonym – j. polski, j. angielski, historia.

Cykl kształcenia – 2012/2013 -2014/2015

Zajęcia edukacyjne

I klasa

II klasa

III klasa

Razem

Język polski (zakres rozszerzony)

4+1r

4+4r

4+4r

21

Język angielski

3+1r

3+3r

2+4r

16

Język niemiecki /Język francuski

2

3

2

7

Historia (zakres rozszerzony)

2

5r

4r

11

Wiedza o społeczeństwie (zakres rozszerzony)

1

   

1

Wiedza o kulturze

1

   

1

Matematyka

3

4

3

10

Fizyka i astronomia

1

   

1

Chemia

1

   

1

Biologia

1

   

1

Geografia

1

   

1

Podstawy przedsiębiorczości

2

   

2

Informatyka

1

   

1

Wychowanie fizyczne

3

3

3

9

Przysposobienie obronne

1

   

1

Godzina z wychowawcą

1

1

1

3

Przyroda

 

2

2

4

Razem:

30

32

29

91

Religia

2

2

2

6

 

14r

14r

14r

14r

 

98

         

Godziny na przedmioty – „zakres rozszerzony” r

 

Szkolny Plan Nauczania dla klasy I b

Przedmioty nauczania w zakresie rozszerzonym – język polski, historia, wos.

Cykl kształcenia – 2012/2013 -2014/2015

Zajęcia edukacyjne

I klasa

II klasa

III klasa

Razem

Język polski (zakres rozszerzony)

5+1r

4+4r

3+4r

21

Język angielski

3

3

3

9

Język niemiecki /Język francuski

2

2

2

6

Historia (zakres rozszerzony)

2

5r

4r

11

Wiedza o społeczeństwie (zakres rozszerzony)

1

4r

4r

9

Wiedza o kulturze

1

   

1

Matematyka

3

4

3

10

Fizyka i astronomia

1

   

1

Chemia

1

   

1

Biologia

1

   

1

Geografia

1

   

1

Podstawy przedsiębiorczości

2

   

2

Informatyka

1

   

1

Wychowanie fizyczne

3

3

3

9

Przysposobienie obronne

1

   

1

Godzina z wychowawcą

1

1

1

3

Przyroda

 

2

2

4

Razem:

30

32

29

91

Religia

2

2

2

6

 

14r

14r

14r

1

Razem:

98

         

Godziny na przedmioty – „zakres rozszerzony” r

Szkolny Plan Nauczania dla klasy I c

Przedmioty nauczania w zakresie rozszerzonym – matematyka, fizyka, j. angielski.

Cykl kształcenia – 2012/2013 -2014/2015

Zajęcia edukacyjne

I klasa

II klasa

III klasa

Razem

Język polski

3

5

4

12

Język angielski (zakres rozszerzony)

3+1r

2+4r

2+3r

15

Język niemiecki /Język francuski

2

3

2

7

Historia

2

   

2

Historia i społeczeństwo

 

2

2

4

Wiedza o społeczeństwie

1

   

1

Wiedza o kulturze

1

   

1

Matematyka (zakres rozszerzony)

4+1r

3+4r

3+4r

19

Fizyka i astronomia (zakres rozszerzony)

1

5r

5r

11

Chemia

1

   

1

Biologia

1

   

1

Geografia

1

   

1

Podstawy przedsiębiorczości

2

   

2

Informatyka

1

   

1

Wychowanie fizyczne

3

3

3

9

Przysposobienie obronne

1

   

1

Godzina z wychowawcą

1

1

1

3

Razem:

30

32

29

91

Religia

2

2

2

6

 

14r

14r

14r

1

Razem:

98

         

Godziny na przedmioty – „zakres rozszerzony” r

Szkolny Plan Nauczania dla klasy I d

Przedmioty nauczania w zakresie rozszerzonym – chemia, biologia, matematyka.

Cykl kształcenia – 2012/2013 -2014/2015

Zajęcia edukacyjne

I klasa

II klasa

III klasa

Razem

Język polski

4

4

4

12

Język angielski

3

3

3

9

Język niemiecki /Język francuski

2

2

2

6

Historia

2

   

2

Historia i społeczeństwo

 

1

3

4

Wiedza o społeczeństwie

1

   

1

Wiedza o kulturze

1

   

1

Matematyka (zakres rozszerzony)

4+1r

3+3r

3+2r

16

Fizyka i astronomia

1

   

1

Chemia (zakres rozszerzony)

1

5r

4r

10

Biologia (zakres rozszerzony)

1

6r

5r

11

Geografia

1

   

1

Podstawy przedsiębiorczości

2

   

2

Informatyka

1

   

1

Wychowanie fizyczne

3

3

3

9

Przysposobienie obronne

1

   

1

Godzina z wychowawcą

1

1

1

3

Łacina

 

1

 

1

Razem:

30

32

29

91

Religia

2

2

2

6

 

14r

14r

14r

1

Razem:

98

         

Godziny na przedmioty – „zakres rozszerzony” r

Szkolny Plan Nauczania dla klasy I e

Przedmioty nauczania w zakresie rozszerzonym – chemia, biologia, fizyka.

Cykl kształcenia – 2012/2013 -2014/2015

Zajęcia edukacyjne

I klasa

II klasa

III klasa

Razem

Język polski

5

4

3

12

Język angielski

3

3

3

9

Język niemiecki /Język francuski

2

2

2

6

Historia

2

   

2

Historia i społeczeństwo

 

2

2

4

Wiedza o społeczeństwie

1

   

1

Wiedza o kulturze

1

   

1

Matematyka

4

3

3

10

Fizyka i astronomia (zakres rozszerzony)

1

4r

4r

9

Chemia (zakres rozszerzony)

1

5r

4r

10

Biologia (zakres rozszerzony)

1

5r

4r

10

Geografia

1

   

1

Podstawy przedsiębiorczości

2

   

2

Informatyka

1

   

1

Wychowanie fizyczne

3

3

3

9

Przysposobienie obronne

1

   

1

Godzina z wychowawcą

1

1

1

3

Razem:

30

32

29

91

Religia

2

2

2

6

 

14r

14r

14r

1

Razem:

98

         

Godziny na przedmioty – „zakres rozszerzony” r

Szkolny Plan Nauczania dla klasy I f

Przedmioty nauczania w zakresie rozszerzonym – biologia, chemia,
j. angielski.

Cykl kształcenia – 2012/2013 -2014/2015

Zajęcia edukacyjne

I klasa

II klasa

III klasa

Razem

Język polski

4

4

4

12

Język angielski/ j. niemiecki (zakres rozszerzony)

3+1r

2+4r

3+2r

15

Język francuski/Język angielski

2

3

2

7

Historia

2

   

2

Historia i społeczeństwo

 

2

2

4

Wiedza o społeczeństwie

1

   

1

Wiedza o kulturze

1

   

1

Matematyka

4

3

3

10

Fizyka i astronomia

1

   

1

Chemia (zakres rozszerzony)

1

5r

4r

10

Biologia (zakres rozszerzony)

1

5r

4r

10

Geografia

1

   

1

Podstawy przedsiębiorczości

2

   

2

Informatyka

1

   

1

Wychowanie fizyczne

3

3

3

9

Przysposobienie obronne

1

   

1

Godzina z wychowawcą

1

1

1

3

Łacina

 

1

 

1

Razem:

30

32

29

91

Religia

2

2

2

6

 

14r

14r

14r

1

Razem:

98

         

Godziny na przedmioty – „zakres rozszerzony” r

Szkolny Plan Nauczania dla klasy I g

Przedmioty nauczania w zakresie rozszerzonym – matematyka, geografia, informatyka.

Cykl kształcenia – 2012/2013 -2014/2015

Zajęcia edukacyjne

I klasa

II klasa

III klasa

Razem

Język polski

4

4

4

12

Język angielski

3

3

3

9

Język niemiecki /Język francuski

2

2

2

6

Historia

2

   

2

Historia i społeczeństwo

 

2

2

4

Wiedza o społeczeństwie

1

   

1

Wiedza o kulturze

1

   

1

Matematyka (zakres rozszerzony)

4+1r

3+4r

3+4r

19

Fizyka i astronomia

1

   

1

Chemia

1

   

1

Biologia

1

   

1

Geografia (zakres rozszerzony)

1

4r

4r

9

Podstawy przedsiębiorczości

2

   

2

Informatyka (zakres rozszerzony)

1

5r

3r

9

Wychowanie fizyczne

3

3

3

9

Przysposobienie obronne

1

   

1

Godzina z wychowawcą

1

1

1

3

Ekonomia w praktyce

 

1

 

1

Razem:

30

32

29

91

Religia

2

2

2

6

 

14r

14r

14r

1

Razem:

98

         

Godziny na przedmioty – „zakres rozszerzony” r

Szkolny Plan Nauczania dla klasy I h

Przedmioty nauczania w zakresie rozszerzonym – matematyka, fizyka, informatyka.

Cykl kształcenia – 2012/2013 -2014/2015

Zajęcia edukacyjne

I klasa

II klasa

III klasa

Razem

Język polski

4

4

4

12

Język angielski

3

3

3

9

Język niemiecki /Język francuski

2

2

2

6

Historia

2

   

2

Historia i społeczeństwo

 

2

2

4

Wiedza o społeczeństwie

1

   

1

Wiedza o kulturze

1

   

1

Matematyka (zakres rozszerzony)

4+1r

3+4r

3+4r

19

Fizyka i astronomia (zakres rozszerzony0

1

4r

4r

9

Chemia

1

   

1

Biologia

1

   

1

Geografia (zakres rozszerzony)

1

   

1

Podstawy przedsiębiorczości

2

   

2

Informatyka (zakres rozszerzony)

1

5r

3r

9

Wychowanie fizyczne

3

3

3

9

Przysposobienie obronne

1

   

1

Godzina z wychowawcą

1

1

1

3

Ekonomia w praktyce

 

1

 

1

Razem:

30

32

29

91

Religia

2

2

2

6

 

14r

14r

14r

1

Razem:

98

         

Godziny na przedmioty – „zakres rozszerzony” r

Szkolny Plan Nauczania dla klasy I i

Przedmioty nauczania w zakresie rozszerzonym – matematyka, geografia, j. angielski.

Cykl kształcenia – 2012/2013 -2014/2015

Zajęcia edukacyjne

I klasa

II klasa

III klasa

Razem

Język polski

3

5

4

12

Język angielski (zakres rozszerzony)

3+1r

2+3r

3+3r

15

Język niemiecki /Język francuski

2

3

2

7

Historia

2

   

2

Historia i społeczeństwo

 

2

2

4

Wiedza o społeczeństwie

1

   

1

Wiedza o kulturze

1

   

1

Matematyka (zakres rozszerzony)

4+1r

3+4r

3+4r

19

Fizyka i astronomia

1

   

1

Chemia

1

   

1

Biologia

1

   

1

Geografia (zakres rozszerzony)

1

5r

4r

10

Podstawy przedsiębiorczości

2

   

2

Informatyka

1

   

1

Wychowanie fizyczne

3

3

3

9

Przysposobienie obronne

1

   

1

Godzina z wychowawcą

1

1

1

3

Ekonomia w praktyce

 

1

 

1

Razem:

30

32

29

91

Religia

2

2

2

6

 

14r

14r

14r

1

Razem:

98

         

Godziny na przedmioty – „zakres rozszerzony” r

Srebrna szkoła

Kontakt

Adres:
Al. Najświętszej Maryi
Panny 56
42-217 Częstochowa

tel: 34 324 16 14;
fax: 34 324 55 48
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dziennik Elektroniczny

Stacja pogody

Raspberry Pi
Weather Station

e-Learning

SieniuTV

Logo SieniuTV

Zmiany w edukacji

Jakość powietrza

IVLOAirQuality III Aleja NMP #Częstochowa średnie dobowe stężenia pyłów: #PM2.5: 145.98µg 584.0% #PM10: 88.95µg 178.0% https://t.co/zluupMICZA
IVLOAirQuality III Aleja NMP #Częstochowa średnie (3h) stężenia pyłów: #PM2.5: 189.76µg 759.0% #PM10: 18.41µg 37.0% https://t.co/zluupMICZA