34 324 16 14
sekretariat@sienkiewicz.czest.pl
Al. NMP 56, 42-217 Częstochowa

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017 / 2018

2.05.2018

środa przed Świętem Konstytucji 3 Maja

4.05.2018

pisemny egzamin maturalny z języka polskiego (PP)

7.05.2018

pisemny egzamin maturalny z matematyki (PP)

8.05.2018

pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego

1.06.2018

piątek po Bożym Ciele

KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH

 rok szkolny 2017 / 2018

 

 

L.p.

Nazwa imprezy

Data imprezy

Odpowiedzialni

organizatorzy

Współorganizatorzy

1

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018

4.09.2017

mgr K. Drewniak-Szyda

mgr I. Lasota

II g

II h

2

Uroczystość upamiętniająca 78-ą rocznicę napaści ZSRR na Polskę ( radiowęzeł )

18.09.2017

mgr J. Życińska

II b

3

Uczymy się języków przez całe życie – Europejski Dzień Języków

25.09.2017

mgr J. Sejdak

mgr M. Radecka-Miodek

mgr B. Borkowska

Nauczyciele j.angielskiego, j.niemieckiego, j.francuskiego

4

Dzień Edukacji Narodowej ( radiowęzeł )

13.09.2017

mgr E. Kubara

I e

5

Zjazd Absolwentów

14.09.2017

 

 

6

Święto Niepodległości

10.11.2017

mgr A. Drabik

mgr O. Witczak

II c

II f

7

Dzień Patrona Szkoły

16.11.2017

mgr A. Sokołowska

mgr A. Michalak

I a

I g

8

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Człowieku „Maszyneria ludzkiego ciała”

12.2017-03.2018

mgr I. Maludzińska

mgr I. Malcher

mgr M. Pietrzyk

 

9

Wigilia 2017

22.12.2017

ks. R. Rychlik

mgr B. Siwierska

mgr M. Opiła

 

Samorządy klasowe

10

Studniówka 2018

 

Rodzice uczniów klas III

Dyrekcja szkoły, wychowawcy klas maturalnych, p. U. Rydz, p. A. Marciniak, p. Z. Biegański

11

Dzień Kobiet ( radiowęzeł )

8.03.2018

mgr M. Gajewski

mgr M. Dobosz

I c

12

Dzień Ziemi ( radiowęzeł )

23.04.2018

mgr M. Kudela

mgr I. Malcher

Nauczyciele biologii, chemii, geografii, fizyki, kl. II e

13

Pożegnanie uczniów klas trzecich

27.04.2018

mgr A. Kciuk

mgr D. Makowska

II d

II f

14

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja ( radiowęzeł )

28.04.2018

mgr J. Maduzia

II a

15

Zakończenie Roku Szkolnego 2017/2018

23.06.2017

mgr M. Górska

mgr A. Kamińska

I d

I f

16

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019

1.09.2018

mgr P. Kluska

mgr B. Borkowska

II h

II b

 

 

Kalendarz organizacji roku szkolnego

2017/2018

4.09.2017

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

6.09.2017

spotkanie Rodziców uczniów klas I i II z p. dyr J.Sipą; zebrania informacyjno-organizacyjne z wychowawcami

7.09.2017

spotkanie Rodziców uczniów klas III z p. dyr J.Sipą; zebrania informacyjno-organizacyjne z wychowawcami

14.10.2017

zjazd absolwentów

26.10.2017

konsultacje z wychowawcami i nauczycielami

14.12.2017

zebrania z wychowawcami- informacja na temat przewidywanych ocen; konsultacje z nauczycielami

23.12.17- 31.12.17

zimowa przerwa świąteczna

9.01.2018

klasyfikacja klas I-III

16.01.2018

posiedzenie plenarne Rady Pedagogicznej

18.01.2018

spotkania z Rodzicami- podsumowanie I semestru ; konsultacje z nauczycielami

29.01.18-11.02.18

ferie zimowe

16.03.2018

zebrania z Rodzicami- w klasach III informacja na temat przewidywanych ocen końcowych; konsultacje z nauczycielami

29.0318-3.04.18

wiosenna przerwa świąteczna

19.04.2018

klasyfikacja klas III

25.04.2018

posiedzenie plenarne Rady Pedagogicznej

27.04.2018

zakończenie nauki w klasach III- rozdanie świadectw ukończenia szkoły

1.05.18-3.05.18

dni wolne od zajęć lekcyjnych

4.05.2018

początek egzaminów maturalnych

17.05.2018

zebrania z wychowawcami ( klasy I i II)- informacja na temat przewidywanych ocen końcowych; konsultacje z nauczycielami

31.05.2018

dzień wolny od zajęć lekcyjnych- Boże Ciało

14.06.2018

klasyfikacja klas I i II

20.06.2018

posiedzenie plenarne Rady Pedagogicznej

22.06.2018

uroczyste zakończenie roku szkolnego

Harmonogram spotkań z rodzicami

w roku szkolnym 2017  /  2018

 

6.09.2017

spotkanie Rodziców uczniów klas I  godz. 16.30 i II godz. 17.15 z p. dyr J.Sipą; zebrania informacyjno-organizacyjne z wychowawcami

7.09.2017

spotkanie Rodziców uczniów klas III godz.16.30 z p. dyr J.Sipą; zebrania informacyjno-organizacyjne z wychowawcami

26.10.2017

konsultacje z wychowawcami i nauczycielami

14.12.2017

zebrania z wychowawcami- informacja na temat przewidywanych ocen śródrocznych; konsultacje z nauczycielami

18.01.2018

wywiadówki- omówienie wyników klasyfikacji śródrocznej, podsumowanie I semestru; konsultacje z nauczycielami

15.03.2018

zebrania z wychowawcami- w klasach III informacja na temat przewidywanych ocen końcowych; konsultacje z nauczycielami

17.05.2018

zebrania z wychowawcami (klasy I i II) – informacja na temat przewidywanych ocen końcowych; konsultacje z nauczycielami

Srebrna szkoła

Kontakt

Adres:
Al. Najświętszej Maryi
Panny 56
42-217 Częstochowa

tel: 34 324 16 14;
fax: 34 324 55 48
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dziennik Elektroniczny

Stacja pogody

Raspberry Pi
Weather Station

e-Learning

SieniuTV

Logo SieniuTV

Zmiany w edukacji

Jakość powietrza

IVLOAirQuality III Aleja NMP #Częstochowa średnie dobowe stężenia pyłów: #PM2.5: 145.98µg 584.0% #PM10: 88.95µg 178.0% https://t.co/zluupMICZA
IVLOAirQuality III Aleja NMP #Częstochowa średnie (3h) stężenia pyłów: #PM2.5: 189.76µg 759.0% #PM10: 18.41µg 37.0% https://t.co/zluupMICZA