34 324 16 14
sekretariat@sienkiewicz.czest.pl
Al. NMP 56, 42-217 Częstochowa

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016 / 2017

31.10.16 – poniedziałek przed dniem Wszystkich Świętych

02.05.17 – wtorek przed Świętem Konstytucji 3 Maja

04.05.17 – pisemny egzamin maturalny z języka polskiego (p.p.)

05.05.17 – pisemny egzamin maturalny z matematyki (p.p.)

08.05.17 – pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego

16.06.17 – piątek po Bożym Ciele

KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH

 rok szkolny 2016 / 2017

 

 

L.p.

Nazwa imprezy

Data imprezy

Odpowiedzialni organizatorzy

Współorganizatorzy

1.     

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/ 201

1.09.2016

mgr E. Chodorowska

mgr I. Maludzińska

II b

III e

 

2. 

Uroczystość upamiętniająca 76 - tą rocznicę napaści ZSRR na Polskę  (radiowęzeł)

16.09.2016

mgr A. Drabik

II a

3. 

Uczymy się języków przez całe życie - Europejski Dzień Języków

26.09.2016

mgr I. Lasota

mgr A. Kamińska

mgr A. Ulatowska

nauczyciele j. angielskiego, j. niemieckiego, j. francuskiego

4.

Dzień Edukacji Narodowej – akademia

14.10.2016

mgr M. Lis

mgr A. Kciuk

II e

I d

 

5

Święto Niepodległości

10.11.2016

mgr J. Życińska

mgr J. Maduzia

I b

I a

6

Dzień Patrona Szkoły

16.11.2016

mgr B. Bobrowska

mgr M. Litke

mgr Z. Miszczak

mgr J. Kuźnicka

II d

II h

7.

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Człowieku

„ MASZYNERIA LUDZKIEGO  CIAŁA ”

----.12.2016

 ---.03.2017

mgr I. Maludzińska

mgr I. Malcher

mgr M. Pietrzyk

 

8.

Wigilia 2016

22.12.2016

ks. R. Rychlik

mgr B. Siwierska

mgr M. Opiła

samorządy klasowe

9.

Studniówka 2017

 

rodzice uczniów kl. III

dyrekcja szkoły, wychowawcy klas maturalnych,

p. U. Rydz, p. Z. Biegański

  10.

Dzień Kobiet  (radiowęzeł)

8.03.2017

mgr P. Kluska

mgr J. Lis

III g

  12.

Dzień Ziemi  (radiowęzeł)

21.04.2017

mgr M. Dobosz

mgr D. Makowska

 

nauczyciele biologii, chemii, geografii, fizyki

uczniowie kl. I f

  13.

Pożegnanie uczniów klas trzecich

28.04.2017

mgr A. Michalak

mgr I. Malcher

mgr J. Sejdak

 

II i

II g

  14.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja (radiowęzeł)

28.04.2017

mgr O. Witczak

 

  15.

 Zakończenie roku szkolnego 2016/ 2017

 

23.06.2017

mgr M. Kudela

mgr E. Kwiatecka

I e

II c

  16.

 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

 

1.09.2017

mgr K. Drewniak-Szyda

mgr I. Lasota

 

II g

II h

 

 

1.09.2016

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

6.09.2016

spotkanie rodziców uczniów klas I i II z p. dyr. Jadwigą Sipą;

 

zebrania informacyjno – organizacyjne z wychowawcami

7.09.2016

spotkanie rodziców uczniów klas III z p. dyr. Jadwigą Sipą;

 

zebrania informacyjno – organizacyjne z wychowawcami

20.10.2016

konsultacje z wychowawcami i z nauczycielami

11.11.2016

dzień wolny od zajęć lekcyjnych Święto Niepodległości

15.12.2016

zebrania z wychowawcami – informacja na temat przewidywanych ocen; konsultacje z nauczycielami

23.12.16 – 31.12.16

zimowa przerwa świąteczna

6.01.2017

dzień wolny od zajęć lekcyjnych - Trzech Króli

5.01.2017

klasyfikacja klas I - III

11.01.2017

posiedzenie plenarne Rady Pedagogicznej

12.01.2017

spotkania z rodzicami – podsumowanie I semestru; konsultacje z nauczycielami

 16.01.17 – 28.01.17

ferie zimowe

16.03.2017

zebrania z rodzicami – w klasach trzecich informacja na temat przewidywanych ocen końcowych; konsultacje z nauczycielami

13.04.17 - 18.04.17

wiosenna przerwa świąteczna

20.04.2017

klasyfikacja klas trzecich

26.04.2017

posiedzenie plenarne Rady Pedagogicznej

28.04.2017

zakończenie nauki klas III – uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły 

1.05.2017

dzień wolny od zajęć lekcyjnych

3.05.2017

dzień wolny od zajęć lekcyjnych

4.05.2017

początek egzaminów maturalnych

4.05.2017

początek ustnych egzaminów maturalnych - język obcy nowożytny

8.05.2017

początek ustnych egzaminów maturalnych - język polski

17.05.2017

zebrania z wychowawcami (klasy I-II) – informacja na temat przewidywanych ocen końcowych; konsultacje z nauczycielami

15.06.2017

dzień wolny od zajęć lekcyjnych – Boże Ciało

19.06.2017

klasyfikacja klas I - II

21.06.2017

posiedzenie plenarne Rady Pedagogicznej

23.06.2017

uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

Harmonogram spotkań z rodzicami

w roku szkolnym 2016  /  2017

 

 

06.09.2016         spotkanie rodziców uczniów klas I (godz.16.30) i  II (godz.17.15) z p. dyr. J. Sipą;

                           zebrania informacyjno-organizacyjne z wychowawcami.

07.09.2016         spotkanie rodziców uczniów klas III (godz.16.30) z p. dyr. J. Sipą;

                           zebrania informacyjno-organizacyjne z wychowawcami

20.10.2016         konsultacje z wychowawcami i z nauczycielami

15.12.2016         zebrania z wychowawcami – informacja na temat przewidywanych ocen

                           śródrocznych; konsultacje z nauczycielami

12.01.2017        wywiadówki – omówienie wyników klasyfikacji śródrocznej, podsumowanie I semestru;

                           konsultacje z nauczycielami

16.03.2017        zebrania z wychowawcami – w klasach III informacja na temat przewidywanych ocen

                           końcowych; konsultacje z nauczycielami

17.05.2017        zebrania z wychowawcami (klasy I – II) – informacja na temat przewidywanych ocen

                           końcowych; konsultacje z nauczycielami

 

Oferta 2017/2018

Najlepsi w Częstochowie

Kontakt

Adres:
Al. Najświętszej Maryi
Panny 56
42-217 Częstochowa

tel: 34 324 16 14;
fax: 34 324 55 48
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dziennik Elektroniczny

Stacja pogody

Raspberry Pi
Weather Station

e-Learning

SieniuTV

Logo SieniuTV

Zmiany w edukacji