34 324 16 14
sekretariat@sienkiewicz.czest.pl
Al. NMP 56, 42-217 Częstochowa

Uczniów, którzy nie będą mogli osobiście odebrać świadectwa maturalnego prosimy o przekazanie do sekretariatu szkoły druku

upoważnienia do odbioru świadectwa maturalnego

Wszystkich zdających egzamin maturalny z informatyki prosimy o obowiązkowe przybycie w poniedziałek 18 maja o godzinie 13:00 do szkoły w celu weryfikacji poprawności przygotowania stanowisk egzaminacyjnych.

Obecność zdających jest obowiązkowa!

     Uczniów naszego liceum przystępujących do egzaminu maturalnego pierwszy raz w 2015 r. prosimy o zapoznanie się z wykazem materiałów i przyborów pomocniczych, z których zdający mogą korzystać w części pisemnej egzaminu z poszczególnych przedmiotów.

 

Przedmiot

Przybory

Obowiązkowo czy fakultatywnie?

Kto zapewnia?

Biologia

linijka

Fakultatywnie

Zdający

Kalkulator prosty

Obowiązkowo

Zdający

Karta wybranych wzorów

Obowiązkowo

Szkoła

Chemia

Linijka

Fakultatywnie

Zdający

Kalkulator prosty

Obowiązkowo

Zdający

Karta wybranych wzorów

Obowiązkowo

Szkoła

Fizyka

linijka

Fakultatywnie

Zdający

Kalkulator prosty

Obowiązkowo

Zdający

Karta wybranych wzorów

Obowiązkowo

Szkoła

Geografia

Linijka

Obowiązkowo

Zdający

Kalkulator prosty

Obowiązkowo

Zdający

Lupa

Fakultatywnie

Zdający

Historia

Lupa

Fakultatywnie

Zdający

Historia sztuki

Lupa

Fakultatywnie

Zdający

Historia muzyki

Odtwarzacz CD z kompletem baterii i słuchawkami

Obowiązkowo

Szkoła

Lupa

Fakultatywnie

Zdający

Informatyka

Kalkulator prosty

Obowiązkowo

Zdający

Język polski

Słowniki ortograficzny i poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób

Obowiązkowo

Szkoła

Matematyka

Linijka

Obowiązkowo

Zdający

Cyrkiel

Obowiązkowo

Zdający

Kalkulator prosty

Obowiązkowo

Zdający

Karta wybranych wzorów

Obowiązkowo

Szkoła

Wiedza o społeczeństwie

Kalkulator prosty

Fakultatywnie

Zdający


Osoby zdające egzamin powtórnie prosimy o zapoznanie się z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 4 marca 2015 znajdującym się pod tym adresem. Absolwenci we własnym zakresie gromadzą wszystkie przybory, które w komunikacie określone są jako zepewniane przez "zdającego" lub "zdającego lub szkołę".


Osoby, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu w ww. komunikacie znajdą również wykaz dopuszczonych środków technicznych, z których mogą korzystać. Zarówno absolwenci jaki zdający egzamin poraz pierwszy proszeni są o indywidualne ustalenie listy tych środków.

Harmonogram egzaminów pisemnych w maju 2015 r. - pobierz plik

Harmonogram egzaminów ustnych w maju 2015 r. - pobierz plilk

Rozmieszczenie maturzystów w poszczególnych salach - pobierz plik

Czas trwania poszczególnych egzaminów - pobierz plik

Procedury przeprowadzenia matury w 2015 r. - pobierz plik

Sienkiewiczak to brzmi dumnie!

     Dyrekcja i Grono Pedagogiczne IV Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza serdecznie gratulują maturzystom i ich rodzicom bardzo dobrych wyników maturalnych.

      Zdawalność matury w naszej szkole wyniosła 98,9 %. Według danych opublikowanych w Gazecie Wyborczej jest to najwyższy wynik wśród szkół ponadgimnazjalnych  w Częstochowie.

Życzymy wielu sukcesów w dalszej edukacji.

Wszyscy uczniowie przystępujący do egzaminu maturalnego z informatyki zobowiązani są do sprawdzenia stanowisk dzień przed egzaminem tj. w poniedziałek 19 maja:

- zdający egzamin na poziomie podstawowym - sala 45 godzina 9:25 - 10:25

- zdający egzamin na poziomie rozszerzonym - sala 53 godzina 11:25 - 12:25

Uczniów klas III oraz absolwentów podwyższających wynik egzaminu maturalnego prosimy o zapoznanie się z dwoma dokumentami:

harmonogram egzaminów ustnych

rozmieszczenie uczniów w salach w czasie egzaminu

W związku z organizacją próbnego egzaminu maturalnego w naszym liceum prosimy uczniów klas III o zapoznanie się z rozmieszczeniem uczniów w poszczególnych salach - rozmieszenie uczniów


Wszystkich uczniów klas I i II prosimy z zwrócenie uwagi, w których salach będą odbywały się zajęcia w trakcie trwania próbnego egzaminu starszych kolegów - przydział sal dla klas I i II

Wszystkich uczniów klas II zachęcamy do zapoznania się z nowymi informatorami maturalnymi opublikowanymi na stronie CKEInfromatory te szczegółowo omawiają sposób przeprowadzania egzaminu maturalnego od sesji egzaminacyjnej w maju 2015 r.

Znajomość wymagań egzaminacyjnych pozwoli wam efektywnie przygotować się egzaminów maturalnych.

Wykaz informatorów ma stronie CKE

Srebrna szkoła

Kontakt

Adres:
Al. Najświętszej Maryi
Panny 56
42-217 Częstochowa

tel: 34 324 16 14;
fax: 34 324 55 48
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dziennik Elektroniczny

Stacja pogody

Raspberry Pi
Weather Station

e-Learning

SieniuTV

Logo SieniuTV

Zmiany w edukacji

Jakość powietrza

IVLOAirQuality III Aleja NMP #Częstochowa średnie dobowe stężenia pyłów: #PM2.5: 145.98µg 584.0% #PM10: 88.95µg 178.0% https://t.co/zluupMICZA
IVLOAirQuality III Aleja NMP #Częstochowa średnie (3h) stężenia pyłów: #PM2.5: 189.76µg 759.0% #PM10: 18.41µg 37.0% https://t.co/zluupMICZA