34 324 16 14
sekretariat@sienkiewicz.czest.pl
Al. NMP 56, 42-217 Częstochowa

PO WER

 

 

 

 

Erasmus +

Erasmus plus 2019

Erasmus+ Sporting Participation Across Communities in Europe (SPACE)

DKMS

DKMS

Szukaj

Rada rodziców

Dzwonki

Lekcja

Nr Od Do
0 740 825
1 830 915
2 925 1010
3 1020 1105
4 1125 1210
5 1220 1305
6 1315 1400
7 1410 1455
8 1500 1545
9 1550 1635
10 1640 1725

Zespół PPP-P

BIP

   Studniówka jest tradycyjną zabawą szkolną organizowaną przez rodziców uczniów klas maturalnych.
* Termin i miejsce studniówki:
26.01.2019 r. - Hala Polonia, ul. Dekabrystów 43, 42-200 Częstochowa
* Czas rozpoczęcia:
Godz. 20:00, 26.01.2019 r
* Czas zakończenia:
Godz. 05:00, 27.01.2019 r

Studniówka 2019 - zestaw dokumentów


REGULAMIN STUDNIÓWKI 2019
w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie
 
1. Studniówka jest tradycyjną zabawą szkolną organizowaną przez rodziców uczniów klas maturalnych.
2. Termin i miejsce studniówki:
26.01.2019 r. - Hala Polonia, ul. Dekabrystów 43, 42-200 Częstochowa
3. Czas rozpoczęcia:
Godz. 20:00, 26.01.2019 r
4. Czas zakończenia:
Godz. 05:00, 27.01.2019 r
   Organizatorami Studniówki są rodzice uczniów klas maturalnych, których reprezentuje Komitet Organizacyjny utrzymujący stały kontakt z Dyrektorem Szkoły i wychowawcami klas.
   Dyrektor Szkoły na podstawie informacji od Komitetu Organizacyjnego zobowiązany jest do poinformowania odpowiednich służb o miejscu i terminie Studniówki.
   Zadaniem Komitetu Organizacyjnego jest przygotowanie Studniówki i czuwanie nad jej prawidłowym przebiegiem.
   Uczestnicy Studniówki są zobowiązani do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych.
   Wszyscy uczestnicy Studniówki w czasie jej trwania zobowiązani są do podporządkowania się zaleceniom Dyrektora Szkoły, wychowawców oraz Komitetu Organizacyjnego.
   Strój uczestnika Studniówki powinien podnosić rangę uroczystości.
   W przypadku zaistnienia podczas Studniówki szkody na osobie lub mieniu odpowiedzialność w tym zakresie regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
   W Studniówce uczestniczą uczniowie klas maturalnych oraz zaproszeni przez nich goście i osoby towarzyszące.
   Uczestniczący w studniówce uczniowie są zobowiązani do podania organizatorom danych osób towarzyszących zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu najpóźniej na 14 dni przez imprezą.
14. Podczas trwania Studniówki obowiązuje:
a. Całkowity zakaz wnoszenia i spożywania narkotyków, dopalaczy i alkoholu. Osoby
będące pod wpływem tych środków nie będą wpuszczane na teren obiektu.
b. Zakaz wnoszenia materiałów pirotechnicznych, ostrych i innych niebezpiecznych
przedmiotów.
c. Zakaz wchodzenia na scenę przeznaczoną dla zespołu muzycznego.
   Uczestnik Studniówki, który naruszy zasady organizacji i przebiegu imprezy zobowiązany jest do natychmiastowego opuszczenia lokalu.
   W trakcie trwania Studniówki obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania terenu Hali Polonia.
   W przypadku osoby, która w dniu imprezy nie ukończyła 18 roku życia, po zakończeniu Studniówki jej opiekun prawny jest zobowiązany do osobistego odebrania uczestnika. Dopuszcza się samodzielny powrót tylko i wyłącznie w przypadku wcześniejszego przekazania pisemnej zgody opiekuna prawnego.
   Minimalny wiek uczestnika Studniówki określa się na ukończone 16 lat w dniu trwania imprezy.
   Komitet Organizacyjny nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
20. Kwestie nieujęte w regulaminie regulują przepisy Kodeksu Cywilnego i Statut Szkoły
oraz Klauzula stanowiącą integralną część tego regulaminu.
21. Udział w Studniówce jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
następujących danych osobowych:
* w przypadku ucznia szkoły: imię, nazwisko, klasa, szkoła, wizerunek, informacje na temat alergii pokarmowej/ diety i numer telefonu opiekuna prawnego:
* w przypadku osoby towarzyszącej: imię, nazwisko, PESEL, wizerunek, informacje na temat alergii pokarmowej/ diety
   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w studniówce.

Złota szkoła

Złota szkoła 2020

Doradztwo zawodowe

Media społecznościowe

IV LO na Facebook'u

IV LO na Instagramie

Kontakt

Adres:
Al. Najświętszej Maryi
Panny 56
42-217 Częstochowa

tel: 34 324 16 14;
fax: 34 324 55 48
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dziennik Elektroniczny

Stacja pogody

Raspberry Pi
Weather Station

e-Learning

https://moodle.sienkiewicz.czest.pl

SieniuTV

Logo SieniuTV

Zmiany w edukacji